Nye veinavn i Lillestrøm kommune

Fristen for innlevering av forslag til veinavn gikk ut 1 september.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for at enkelte veier skal endre navn.